Welltyper

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap. Eftersom wellpapp dessutom är ett starkt material fungerar wellpappförpackningen både under transport och i butik, utan andra materialinslag. Med moderna tryckmetoder förses förpackningarna med tilltalande dekor.

Klicka på avsnittet för mer information.

Trewell

Wellpapp med tre vågskikt och fyra planskikt. Trewell kan ha vågprofilerna A, B, C, E, F och G. Wellen anges som exempelvis trewell BCE och där första bokstaven anger skiktet räknat från förpackningens utsida. Trewell levereras i form av förpackningar eller ark.

 

 

Tvåwell

Wellpapp med två vågskikt och tre planskikt. Tvåwell kan tillverkas med vågprofiler A, B, C, E, F och G. Skikten kan kombineras på olika sätt. Wellen anges som exempelvis tvåwell BC och där första bokstaven anger skiktet räknat från förpackningens utsida. Tvåwell levereras i form av förpackningar eller ark.

 

 

Enwell

Wellpapp med ett vågskikt och två planskikt. Enwell kan tillverkas med vågprofilerna A, B, C, E, F och G. Wellen anges som enwell A, enwell B osv. Enwell levereras i form av förpackningar eller ark.

 

 

Ensidig wellpapp

Wellpapp med ett vågskikt och ett planskikt. Levereras i form av ark eller rullar. Används framförallt som omslagspapper.

 

 

Vågprofiler

Vågprofilerna styr tjockleken på wellpappen och finns i flera olika varianter exempelvis A-Flute.

 

VågprofilVåghöjd mm caAntal våglängder per m ca

 

A 4,8 110
B 2,4 150
C 3,6 130
E 1,2 290
F 0,7 350
G 0,5 560

 

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019