Tillverkning

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer. Tillverkningen innebär att ett eller flera lager vågformat papper, så kallad fluting, limmas på eller mellan planskikt av papper, så kallad liner.

Som förpackningsmaterial tillverkades korrugerat papper första gången år 1871 i Amerika och materialet användes som skydd för medicinglas och flaskor. Den mest betydelsefulla utvecklingen av wellpapp skedde under andra världskriget då militärtransporterna tvingade fram material som var lätta och skyddande men som också tålde bland annat fukt.

Under 1950- och 60-talen ökade tillverkningsvolymerna snabbt till följd av att wellpapp slog igenom som förpackningsmaterial i många sammanhang. Wellpapp kan mycket lätt skräddarsys för varje produkt.

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

SWIF

 

 

Telefon
+46 8-762 72 05

E-post
Eva.Gluckman@grafiska.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021