Ordlista

Vanliga branschord.

Cellulosafibrer

det råmaterial som används för att tillverka olika papperskvaliteter.

Enwell

ett vågskikt, ett planskikt. Den vanligaste welltypen.

Flexografi

vanlig tryckmetod för wellpapp.

Fluting

pappersmaterialet som utgör vågskiktet.

Genomslagshållfasthet

ett mått för emballagets förmåga att motstå genomträngning av spetsiga föremål.

Kaschering

sammanlimning av två olika material. Text och bild trycks i förväg på ett separat papper. Det tryckta arket limmas därefter på wellpappen.

Liner

pappersmaterialet som utgör planskiktet.

Packforsk

institut för förpackningar och distribution. Partner för förpackningsområdets intressenter.

Preprint

dekoren förtrycks på papper som lamineras på wellpappen.

Returpack

Svenska Returpack/Svenska Returpack-PET ansvarar i Sverige för pantsystemen av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor.

Screentryck

vanlig tryckmetod för förstklassigt tryck i små upplagor.

Sprängstyrka

definieras för att ge hållbara wellpappförpackningar.

Testliner

en papperskvalitet som helt tillverkas av returfibrer.

Vågprofil

styr tjockleken på wellpappen som finns i flera olika varianter.

Wellpapp

ordet well härstammar från tyskans welle (=våg).

Ytråhet

kvaliteten på wellpappytan har betydelse för tryckbarheten.

Ensidig wellpapp

ett vågskikt, ett planskikt. Levereras ofta på rulle.

FEFCO

Wellpapptillverkarnas europeiska samarbetsorgan.

Flute

vågprofil (höjd) på vågskiktet.

Förpackningsdirektivet

omfattar bestämmelser om förebyggande av förpackningsavfall, återanvändning av förpackningar samt återvinning och materialutnyttjande av förpackningsavfall.

Kantkross

anger staplingsförmågan hos ett emballage.

Kraftliner

kan tillverkas av en massakvalitet, men görs normalt av flera massakvaliteter (två eller tre skikt).

Offset

högkvalitativ tryckmetod.

Plankross

ett mått på ett emballages formstabilitet.

Returfibrer

fibrer baserad på återvunnet material, främst returwellpapp.

Rillning och bigning

vikanvisningar.

Stansad låda

en vanlig kategori av wellpappförpackningar (se även slitslåda). En mer avancerad förpackning som ställer högre krav på måttnoggrannhet. Stansas i plan- eller rotationsstans.

Slitslåda

en vanlig kategori av wellpappförpackningar (se även stansad låda). Tillverkas i en maskin som trycker, vikanpassar, slitsar och limmar wellpappen till färdiga lådor.

Tvåwell

två vågskikt, tre planskikt. Ger starka lådor.

Wellfaktor

en mått på den s k wellningsgraden.

White top

en tvåskiktskvalitet med ett blekt ytterskikt och ett oblekt innerskikt.

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

SWIF

 

 

Telefon
+46 8-762 72 05

E-post
Eva.Gluckman@grafiska.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021