WELLPAPPNYTT

NR #1 2019

Kära läsare,

Välkommen till årets första nummer av Wellpappnytt!

Denna gång bjuder på en intervju med Malin Göransson som doktorerar i förpackningslogistik vid Lunds universitet. Malin berättar bland annat om sin forskning, hur det snarare handlar om att optimera förpackningar än att minska på dem och vad wellpapp kan spela för roll i utvecklingen framåt. Vidare skriver vi om en kinesisk restaurang inredd i wellpapp, EU:s kraftsamling mot plast och hur wellpappindustrin glädjande nog blomstrar men behöver möta de utmaningar som finns. Vi berättar även om Nestlés nya forskningscenter och Marks & Spencers initiativ att minska plastförpackningar i sina butiker.

Trevlig läsning!
/Klas Elm, VD Svenska Wellpappföreningen

”I skapandet av hållbarhet kan
förpackningen vara en knutpunkt”

Malin Göransson är doktorand i förpackningslogistik vid Lunds universitet och hennes forskning berör en av den moderna världens mest brinnande frågor: minskning av matsvinnet. Här delar hon med sig av tankar kring förpackningsindustrins möjligheter, wellpappens roll i utvecklingen och hur optimering kan visa vägen framåt.

Berätta om din forskning!
Jag forskar kring hållbara innovationer inom livsmedelskedjan. Mycket av min forskning baseras på ett projekt jag deltagit i som heter Dynamat där sensorer sätts på livsmedelsförpackningar för att mäta tid, temperatur och position. Datan skickas sedan upp i molnet. Med hjälp av en mikrobiologisk prediktionsmodell är det möjligt att ta fram ett faktiskt bäst-före-datum och jämföra med det tryckta. Detta för att kunna se hur mycket bättre eller sämre hållbarheten är på livsmedlet. Det hjälper oss också att se hur kylkedjan ser ut i Sverige, hur duktiga vi är på att hålla temperaturer och vilken effekt dessa har på livsmedlen.

Hur skulle förpackningsindustrin kunna bidra till att minska matsvinnet? Vad ser du att den har för ansvar?
Just nu betraktas förpackningen som en bov när det gäller hållbar utveckling. Man ser ju bara det som tar plats i återvinningen. Men när det gäller livsmedel kommer förpackningen med många möjligheter och är en stor anledning till varför vi kan ha den typ av matvaror vi har idag. Många säger att vi ska minska på förpackningsmaterialet, vi på förpackningslogistik tittar mer på att optimera det. Det handlar om rätt mängd och rätt design. Fel sorts förpackning kan till och med öka matsvinnet. Det handlar också om att optimera informationen för alla de som kommer i kontakt med förpackning och produkt.

Vilken riktning behöver wellpapp som material ta för att passa livsmedel? Och är det görbart?
Absolut. I vissa fall kan det vara svårt att ta bort plasten helt, med tanke på att man behöver vissa typer av egenskaper i en förpackning för att motverka att mikroorganismer börjar växa. MEN, man skulle kunna minska på plasten betydligt. Låta wellpappen vara dominerande och ha tunna skikt av plast istället. Mycket frukt och grönsaker förpackas idag i plasttråg – där ser jag en övergång till wellpapptråg fullt möjlig.

Vad ser du för för- och nackdelar med materialet i stort?
En fördel är absolut den höga återvinningsfaktorn. Vidare, användningsområdena för materialet. I forskningen ser vi en ökande trend av IoT. Olika typer av data används för att inte bara minska matsvinn men också optimera försörjningskedjor och förbättra kvaliteter. Wellpapp skulle kunna vara en del i den utvecklingen.

Hur ser du på kopplingen mellan digitalisering och wellpapp?
Förpackningar används i hela försörjningskedjan och på det sättet kan man säga att vartenda företag i kedjan är kopplat till branschen. Vare sig det handlar om information eller direktkontakt med förpackningen. Med hjälp av digitalisering skulle man kunna se till att inte bara designen optimerades men också att kommunikationen och samarbetet mellan aktörerna blev effektivare. Alla behöver vara med på tåget för att skapa hållbarhet. Där kan förpackningen vara en knutpunkt.

Vad skulle kunna göras för att öka kunskapen om materialet och branschen och den innovation som finns?
Sprida den! Dela med sig av insikter och erfarenheter inte bara i Sverige och Norden utan nå ut bortom våra gränser. Att synas och höras är viktigt. Och ett nära samarbete med forskningen. Det kan också vara gynnsamt, även om det känns kontroversiellt, att jobba ihop med plastföretag. Visa på att man tillsammans kan ta fram nya förpackningslösningar där större mängd wellpapp och mindre mängd plast används.

Hur ser du på wellpappens plats i den cirkulära ekonomin?
Här tycker jag att man redan kommit en bit på väg, men det handlar om att lyfta wellpappen ur det egna ekosystemet och se hur materialet kan tillföra värde till tjänster och produkter i andras.

Wellpapp ger unik matupplevelse

En restaurang inredd i wellpapp i kinesiska Xi’an har skapat uppmärksamhet runtom i landet. Restaurangen som ligger i anslutning till en bokhandel öppnade i början av 2018 och serverar mat varje dag från klockan fem. En stor del av möbleringen är gjord i wellpapp; bord, stolar, kassadel och även annan inredning i form av prydnader och skulpturer. Det var efter att ha lärt sig om materialets egenskaper och robusthet som ägaren av restaurangen, Zhang Qiang, fick idén. Och besökarna flockas.

– Det här skapar inte bara en helt ny upplevelse för oss kunder, säger en stamgäst. Vad som också förmedlas är tanken om miljöskydd och ett enklare sätt att äta.

Källa: People’s Daily Online

EU kraftsamlar mot plast

Europeiska investeringsbanken, den tyska banken KFW och den franska utvecklingsbyrån AFD har tillsammans lanserat ett femårigt program med syfte att minska plastavfall i haven. Clean Oceans som programmet kallas riktar in sig på insamlings- och återvinningsprojekt i Asien, Afrika och Mellanöstern – vilka ligger bakom 90 procent av världens plastavfall. Parallellt planläggs ett flertal lagstiftningar och initiativ i Europa och i synnerhet Frankrike som ska främja insamlingen och återvinningen av plast, särskilt när det kommer till livsmedelsförpackningar.

Källa: FEFCO

Blomstrande wellpappindustri men utmaningar finns

Enligt en ny rapport från NOA PRISM, rådgivare inom förpackningssektorn, har e-handelns framfart och efterfrågan på hyllfärdiga förpackningar resulterat i en stark tillväxt för wellpappmarknaden. Men för att verkligen konkurrera ut plasten måste det göras ytterligare kraftansträngningar, säger VD Neil Osment:

– Sedan vår senaste rapport 2016 har detaljhandeln blivit mycket mer komplex. Möjligheterna för wellpapp
att ersätta plasten kommer bara att kunna förverkligas om wellpappindustrin övervinner betydande tekniska hinder. Det vi ser just nu är att varumärken och återförsäljare istället är mer benägna att gynna andra fiberbaserade material, som till exempel kartong.

NOA PRISM arbetar i nära samråd med bland annat FEFCO och rapporterna ger en detaljerad bedömning av utsikterna för wellpapp i alla detaljhandelns olika kanaler, och hur dessa kommer att påverkas av framtida efterfrågan.

Källa: Packaging Europe

Nestlé bakom nytt forskningscenter
för livsmedelsförpackningar

Den globala livsmedelsjätten inrättar Nestlé Institute of Packaging Sciences, ett forskningsinstitut för utveckling av funktionella och miljövänliga förpackningslösningar. Senast år 2025 ska Nestlé ha hundra procent återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar, och institutet är ett viktigt steg på vägen. Förutom ett högmodernt laboratorium kommer här att finnas utrustning för snabb produktion av förpackningsprototyper och samarbetet med partners, leverantörer och start ups blir tätt.

– Förpackningar spelar en avgörande roll för att vi ska kunna leverera säkra och näringsrika produkter till våra konsumenter. Det nya institutet för förpackningsforskning kommer att göra det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av miljövänliga och uthålliga förpackningslösningar med hög prestanda, säger Stefan Palzer, Nestlés Chief Technology Officer.

Källa: Packnyheter

Marks & Spencer frigör frukt och
grönt från plast

Den brittiska varuhuskedjan har trappat upp sin strid mot plast genom att lansera 90 produktlinjer av frukt och grönsaker utan sedvanliga plastförpackningar. Den tre månader långa försöksfasen genomförs i Tolworth där produkterna istället säljs i komposterbara askar. Satsningen är en del i företagets strategi för att bli helt avfallsfria år 2025. Marks & Spencer säger sig redan ha fasat ut 75 miljoner plastbestick vilka funnits tillgängliga i butikerna och ersatt två miljoner sugrör i plast med miljövänliga alternativ.

Källa: Retail Gazette

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019