WELLPAPPNYTT

NR #1 2018

Kära läsare,

Välkommen till årets första nummer av Wellpappnytt!

 Som du kanske redan vet är jag ny VD för Svenska Wellpappföreningen. Jag efterträder därmed Lennart Uhlmann som gjort ett fantastiskt arbete i över tio år. Du kan ta del av både hans tillbaka- och framåtblickar i en längre intervju nedan.

Svenska Wellpappföreningen verkar i en mycket intressant bransch och vår produkt förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än den kanske får. Det är svårt att hitta ett material mer passande för den cirkulära ekonomin. När man talar om återvinning, återbruk och cirkularitet är det egentligen wellpapp man talar om.

En branschförening hjälper oss att gemensamt adressera de frågor som är konkurrensneutrala men viktiga för alla företag. Det kan handla om ren information men också om att med enad röst föra en dialog med folk som påverkar branschen – politiker och beslutsfattare på andra nivåer. Det handlar även om att medialt få upp folks ögon för wellpapp och dess fördelar.

Wellpapp är ett material som ligger helt rätt i tiden. En av mina viktigaste uppgifter som VD är att bidra i historieberättandet om dess förträfflighet.

Trevlig läsning!

/Klas Elm, VD Svenska Wellpappföreningen

 

”Wellpapptillverkare världen över har ett leende på läpparna”

Lennart Ulhmann har varit VD för Svenska Wellpappföreningen i 13 år. När stafettpinnen nu lämnats över till Klas Elm reflekterar han över en tid då wellpappen vunnit stor terräng som ett hållbart förpackningsmaterial. Och utvecklingen är i ständig rörelse framåt.  

Beskriv din tid som VD.  

Min tid här har varit väldigt spännande. Jag fick ansvaret för föreningen 2005 och redan då fördes diskussionen om effektiva förpackningar. Man hade också börjat tala mer avancerat om matsvinn och förpackningslogistik. Trycktekniken var under utveckling och synen på förpackningen som en informations- och reklambärare, och därmed en del av varan – slog rot.  

I början av 90-talet fick vi en producentansvarslag som sa att tillverkare av produkter också är ansvariga för att dessa tas om hand på ett hållbart sätt när de väl är förbrukade. Det här var minst sagt integrerat i vårt arbete när jag gick in som VD, och idag kan vi skryta med att ha en av de högsta återvinningsgraderna för wellförpackningar i hela världen. Vi återvinner allt som går, upp emot 90 procent. De svenska tillverkarnas miljöarbete har länge legat i framkant, både vad gäller produkterna och produktionsgången.

Har föreningens fokus förändrats under åren, och i så fall hur och varför?

För 13 år sedan hade vi ett mer marknadsinriktat fokus, men miljöaspekten har vuxit sig allt större vilket enbart är positivt för oss. Drevet mot plastförpackningar på alla håll och kanter gör att efterfrågan på alternativa produkter som klarar det som plast klarar – framförallt fukt och vätska – ökar.

Vilka är wellpappens främsta fördelar gentemot plast?

Dels handlar det om de logistiska fördelarna där wellpappen har uttalade fördelar. Det är lättare att utforma en wellkartong så att den passar olika typer av fraktkärl. Man vill inte ha båtar, containrar och lastbilar som bara är halvfyllda. Sedan är wellpapp lätt att återvinna. Och skulle en wellförpackning olyckligt nog hamna i naturen är den, till skillnad från plast, nedbrytbar.

Wellpapp i relation till e-handelns framfart, hur ser du på det förhållandet?

När det kommer till distribution måste man ha förpackningar och här dominerar vi.  Att e-handeln har tagit en sådan fart gör att wellpapptillverkare världen över har ett leende på läpparna.

Hur har din egna relation till wellpapp sett ut?

Tidigare arbetserfarenhet har gjort mig medveten om att alla branscher just behöver förpackningar. Vare sig det handlar om reservdelar till bilar, knappnålar eller tomater. Wellpapp är generellt det bästa alternativet, och det vanligaste förpackningsmaterialet. Därför är det så viktigt att återvinningskedjan är tajt och fungerande, annars får vi se förpackningar kastade på ställen där vi inte vill se dem och då skulle vi få ett väldigt dåligt rykte väldigt snabbt.

Vad ser du som den absolut viktigaste frågan för branschen just nu?

Att säkerställa det cirkulära systemet vilket återkopplar till mitt tidigare svar. Regeringen har kommit med förslaget om att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret och det tror vi är olyckligt. Det är vårt material, vi som producenter kan det och vi vet hur vi ska ta det tillbaka till pappersbruken. 

Ser du några nya användningsområden för wellpapp?

Det forskas rätt mycket. Just nu tittar man på om wellpapp skulle kunna användas som isoleringsmaterial i byggnader och även i större fordon, som bussar till exempel. När en byggnad rivs vill man inte mötas av en massa byggnadsmaterial som är miljömässigt besvärligt. Det finns redan nu många företag som specialiserar sig på att ta hand om och återanvända tegelsten och liknande. Det är sådant typ av jobb vi behöver göra för att kunna lämna över den här planeten i hyggligt skick till kommande generationer.

Slutligen, hur står sig den svenska marknaden i relation till den internationella?

Vi står oss bra. Vi har väldigt hög kvalitet på vår wellpapp i Sverige och fabrikerna är moderna med kunnig personal. Behovet av att diskutera kvalitet med köparna är mycket litet. Snarare förs dialog om funktionen, hur vi kan använda wellpappen på bästa sätt. 

 

Lysande utsikter för wellpapp enligt Smithers Pira

Wellpapp är en av nyckelspelarna när Smithers Pira förutspår förpackningsindustrins väg framåt. I rapporten The Future Of Global Packaging to 2022belyses hur en växande miljöhänsyn gynnar wellpappindustrin. Dagens tillverkare lägger ökad tonvikt på hyllfärdiga förpackningar vilket minskar den arbetsbelastning som ligger i att packa och skylta upp varor.  I lågpris- och närbutiker, som blir allt fler, ges varumärken en chans att bestämma hur deras produkter ska presenteras i butiken och få bästa möjliga differentiering på hyllan. Utvecklingen dockar sömlöst in i det allt bredare utbudet av bläckstråleskrivare för wellpapp som ger utökade alternativ i utformningen av förpackningar.

Även den accelererande e-handeln går hand i hand med wellpapp. Värdet av förpackningsbehovet i denna försäljningskanal landade på 28 miljarder dollar 2017 och kommer mer än fördubblas 2023.Wellpapp står för 75 procent av kakan. Inom e-handeln har förpackningen intagit en allt viktigare roll som konsumentens första kontakt med ett varumärkes identitet. Detta föder intresset för nya designlösningar som skapar en så kallad “unboxing” -upplevelse. Läs mer här

 

FEFCO Summit 2018

Den 23–25 maj samlades cirka 200 mötesdeltagare från hela världen på Münchenbryggeriet i Stockholm för FEFCO:s årliga konferens. Under temat ”Circular By Nature” anordnades en mängd föredrag och anföranden och i vanlig ordning utgjorde också konferensen en utmärkt plattform för nätverkande. Här ett antal spaningar vi gjorde under dagarna. 

  • Växande e-handel ger ökad efterfrågan på wellpapp. I ett sätt att möta den bygger det tyska modeföretaget Zalando fler hubbar för att klara av både leverans och retur. Satsningar görs också på att designa förpackningar där det tydligt framgår vilket varumärke som göms däri. ”Det blir lite roligare”, sade Uwe Striber, chef för Packaging Management.
  • Hos IKEA, som levererar cirka 3,5 miljarder paket om året, är förpackningen en gedigen del av produktdesignen. Ulf Tillman, projektledare Packaging Development talade om hållbarhet, funktion, låg kostnad, kvalitet och form som de fem delarna i IKEA:s unika demokratiska designmodell. För att underlätta konsumentens källsortering har återvunnen wellpapp ersatt polystyren som stöd i förpackningarna och IKEA har också slutat använda träpallar i sina transporter till förmån för pallar gjorda av wellpapp.

    En längre intervju med Ulf kommer i höst, håll utkik! 

  • Flera goda exempel på minskat matsvinn presenterades under konferensen. Bland annat Iceland Food visade på fördelarna med wellpapp jämfört med plast och hur företaget ställer tydliga krav när det kommer till barriärer och hållbarhet. 
  • FEFCO har med stöd av en större grupp medlemmar genomfört ett projekt för Lidl där en standard för livsmedelslådor skapats. Förhoppningen är att denna på sikt ska sätta standarden för hela EU. Genom projektet har wellpappens fördelar gentemot plasten återigen gjorts synliga.

.

Wellpapp får nytt liv hos biljätten

På Volvos distributionscenter i Byhalia, Mississippi, hade Hector De Graft Johnson under sina dagliga ronder lagt märke till att alla sopkärl var överfulla med wellpapp. När han fick reda på hur kostsamt det var att hantera vad som tycktes vara avfall men som i mångt och mycket var återvinningsbar wellpapp tog han initiativet att ge wellpappen nytt liv på plats. En pilot startade upp med syftet att omvandla wellpappen till förpackningsmaterial för utgående transporter – och resultatet har varit framgångsrikt. Förutom ökad hållbarhet och stora besparingar har antalet skadeanmälningar vid transporter som lämnat Byhalia minskat.

Idag är det nya sättet att återanvända wellpappen en integrerad del av det dagliga arbetet.

Källa: Volvo Group

25 återvinningscykler…

Minst så många kan wellpapp gå igenom utan att nya fibrer behöver tillsättas. Det visar de första, överraskande resultaten från en ny studie gjord vid Tekniska Universitetet i Darmstadt. I testningen har en blandning av råmaterial använts, baserad på den genomsnittliga pappersförbrukningen i tysk wellpappindustri. Efter 25 återvinningscykler kunde man se att styrkan i wellpappen endast avtagit blygsamt, med mellan 5 och 12 procent. Detta betyder att fibrerna kan återvinnas betydligt fler gånger än vad som tidigare antagits.

Studien väntas vara helt avslutad 2019.

Källa: FEFCO

Vad händer i Almedalen?

Hållbarhet, återvinning och förpackningar är kokheta ämnen under årets Almedalsvecka. Är du på plats? Här ett gäng seminarier att spana in.

Förpackningsdesign ökar återvinningsbarheten

Med avstamp i EU:s cirkulära ekonomipaket diskuterar vi förpackningsdesign ur ett hållbarhets- och återvinningsbarhetsperspektiv och hur det stödjer arbetet med att nå återvinningsmålen. Hur kan designkrav på förpackningar öka återanvändning och främja hög kvalitet i återvinningen?

Förpackningar kan sätta stopp för världssvälten

I Sverige befinner vi oss i egobubblan och tycker att vi får bättre liv utan förpackningar. I andra delar av världen betyder förpackning av mat skillnad mellan liv och död. Industrin diskuterar med forskare hur vi ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt.

Plastskräpet på stan och i havet – vem ska lösa problemet?

Plastskräp fyller våra hav och inom EU diskuteras åtgärder mot engångsartiklar av plast. I Sverige pågår flera utredningar om plastens skadeverkningar. Är det producenterna som ansvarar för skräpet eller är det kommunerna? Kanske krävs förbud? Eller är det konsumenterna som ska sluta skräpa ner?

Träd räddar planeten på fler sätt än du tror – om hållbart skogsbruk

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperaturökningen måste vi växla spår – vi måste välja fossilfritt. Vi behöver ersätta ändliga råvaror med förnybara. Hur kan vi skapa förpackningar, hus och miljövänligt bränsle från våra träd och samtidigt bedriva hållbart skogsbruk? 

Agenda 2030 – Hur skapar vi hållbarhet från jord till bord?

År 2022 är halvvägs i Agenda 2030 och till 2030 sedan klimatavtalet. Det är dags att gå från ord till handling. Vilka möjligheter finns för en snabb omställning av jordbruket, transportsektorn, förpackningsbranschen och för minskat matsvinn? Kan samverkan och digitala lösningar öka takten? 

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019