WELLPAPPNYTT

NR #3 2018

Kära läsare,

Välkommen till årets tredje och sista nummer av Wellpappnytt!

Inför detta nummer fick vi en pratstund med Lube Belokozovski, Design & Innovation Manager på Smurfit Kappa. Lube var en av talarna på årets Scanpack-mässa och hans föreläsning handlade om hur det undermedvetna styr våra köpbeslut. För Wellpappnytt berättar han om detta, liksom vikten av hållbara förpackningar och vilka möjligheterna är med wellpapp. Vidare skriver vi om hur Avfall Sverige och IVL anser fossilfri avfallsförbränning vara nödvändig för att nå riksdagens mål om stopp för nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och vi ger dig också en inblick i den första upplagan av Thai Corrugated Packaging Excellence Awards. Vi berättar även om e-handelns utmaning med överflödigt förpackningsavfall och hur branschen ständigt arbetar för att utveckla wellpapp som material.

Trevlig läsning!
/Klas Elm, VD Svenska Wellpappföreningen

Ett ögonblick med…

Lube Belokozovski
Design & Innovation Manager, Smurfit Kappa

Du talade på Scanpack-mässan i oktober om hur 95 procent av köpbeslut sker i vårt undermedvetna. Berätta!
Forskare världen över, med professor Gerald Zaltman från Harvard i spetsen, uppskattar att omkring 95 procent av det vi tänker, gör och känner är kontrollerat av vårt undermedvetna. Det är en del av hjärnan som blixtsnabbt kan registrera, processa och lagra väldigt stora mängder information- exempelvis minnen och visuella stimuli. I vårt medvetna sinne behandlas rationella fakta som en produkts fysiska prestanda och tekniska egenskaper. Men det undermedvetna har en väldigt stor påverkan på oss när vi ska ta ett köpbeslut. Tester vi själva har gjort på Smurfit Kappa visar att en konsumentpanel verbalt kan uttrycka positiva känslor för en förpackning, men därefter agera tvärtemot och köpa en annan. Detta ger oss och våra kunder nya och unika insikter om vad som verkligen påverkar ett köpbeslut.

Hur upplevde du årets mässa i stort, vad var positivt och vad kan utvecklas?
Scanpack är en viktig mötesplats för många att skapa nya relationer, utbyta information eller till och med sluta nya avtal. Tillgängligheten till hela branschen är viktig och ger besökarna en utmärkt överblick över allt från trender till olika aktörer. I år var de flertalet publika scenerna med intressanta framföranden nytt och positivt. Men, de utgjorde också en stor utmaning eftersom det var svårt att delta på dem alla.

När det kommer till förpackningen, hur viktig skulle du säga hållbarhetsaspekten är för dagens konsument?
Den är redan väldigt viktig och det kommer bara att öka i takt med att konsumenter blir mer upplysta om varför hållbarhet är kritiskt för hela vår planet. Konsumenter kräver mer idag, det räcker inte att en förpackning eller ett material anses vara nedbrytbart eller återvinningsbart. Man måste också förstå i vilken omfattning det faktiskt blir återvunnet och hur utvecklad den processen är i olika länder.

Vilka är möjligheterna med wellpapp som material, nu och i framtiden?
Bara de två egenskaperna som att vara återvinningsbart och förnybart gör wellpapp till ett väldigt hållbart material både idag och i framtiden. Vidare finns ett väl utvecklat och i hög grad utnyttjat system för insamling och återanvändning – vilket ger en sluten loop och utgör grunden för en cirkulär ekonomi. Tittar man vidare på materialets fysiska egenskaper så har wellpapp en utmärkt styrka i förhållande till sin lätta vikt. Därutöver tillkommer även en flora av olika papperskvaliteter, vikter och wellhöjder som ger stor flexibilitet i många olika applikationer.

Hur ser du på den vidare utvecklingen inom förpackningsindustrin?
Förpackningar har historiskt sett spelat en stor roll för att skydda, transportera, hantera och sälja varor. Det behovet kommer att kvarstå och bli ännu mer prioriterat allteftersom varumärkesägare och handlare upptäcker värdet av en optimerad förpackning; den kan bidra både till ökad försäljning, reducerade kostnader och minskade risker under exempelvis transporter. Den snabba tillväxten av e-handel har också ökat efterfrågan på förpackningar då stora mängder paket skickas varje dag. Samtidigt ställer det högre krav – en förpackning ska klara av den tuffare hanteringen som styckegods och då ofta genom flera olika typer av logistikkedjor.

Hållbarhet tema på årets Scanpack-mässa

Olika aspekter av hållbarhet dominerade 2018 års Scanpack-mässa i Göteborg. Ian Schofield, ägare av brittiska Iceland Foods, befäste till exempel sitt tidigare uttalande om att plast som förpackningsmaterial ska vara helt förbjudet i bolagets produktion framöver.

Förbudet kommer att vara totalt då Iceland Foods inte accepterar ens monomaterial för ökad återvinning av plast. Schofield berättade också att bolaget har minskat sin årliga plastanvändning med 3 000 ton genom att avveckla CPET-brickor och istället använda fiberbaserade brickor. Han uppgav vidare att Iceland Foods för närvarande testar 160 olika typer av film för att fasa ut plastfilm i framtiden. På mässan fanns också Philippe Diercxsens, Packaging & Environment Manager hos franska dryckesproducenten Danone. Han presenterade ett gemensamt initiativ med Coca Cola, Nestle och PepsiCo som syftar till att investera i teknik och infrastruktur så att 90 procent av bolagets plastflaskor- och korkar samlats in till år 2025.

Källa: FEFCO

Fossilfri avfallsförbränning nödvändig för riksdagsmål

Senast år 2045 ska Sverige ha satt helt stopp för nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det har riksdagen beslutat. Men för att nå dit menar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet AB att även avfallsförbränningen behöver bli fossilfri.

Idag finns det ett oräkneligt antal produkter gjorda av helt eller delvis fossil plast och som återvinns i landets avfallsförbränningsanläggningar. Att ändra på detta kräver drastiska åtgärder och i en rapport publicerad av Avfall Sverige analyseras möjliga alternativ. Ett av scenarierna syftar till att lägga ansvaret för fossilfriheten på producenterna av produkter innehållandes fossil plast. Försäljning av varor som innehåller fossil plast och saknar materialåtervinningssystem ska betraktas som ett framtida utsläpp av koldioxid och beläggas med en avgift. Avgiften ska motsvara vad det kostar att klimatkompensera den ”utsläppta” plasten. Även om scenariot skulle innebära en komplex administrativ hantering skulle det också leda till en verklig reduktion av klimatutsläppen.

Innovativa wellförpackningar prisade i Thailand

I början av hösten arrangerades den första upplagan av Thai Corrugated Packaging Excellence Awards, ett samarbete mellan Thai Corrugated Packaging Association (TCPA), Thailand Industrial Design Center (Tha-IDC) och Mack Brooks Exhibition Asia Ltd.

Över hundra bidrag hade skickats in, däribland en wellkonstruktion robust nog att skydda ett ägg som släpps från 3 000 meters höjd. Skaparna av bidragen var företag och yrkesverksamma inom wellindustrin men också unga designers och studenter. Elva utmärkelser delades ut under galakvällen i Bangkok, inom fyra kategorier: Retail Consumer Packaging, Transport Packaging, Point of Purchase och Creative Corrugated Design Product. Domarna valde ut två vinnare från varje kategori vilka belönades med 10 000 bahts var. ”Det är viktigt för wellindustrin att ha framtida generationer i åtanke när man arbetar fram nya lösningar. God design kan skapa en bättre konsumentupplevelse, samtidigt som miljöpåverkan minskar”, sade Kanokwara Anutarawatr, Senior Manager, Mack Brooks Exhibitions Asia Ltd.

Wellindustrin på spännande utvecklingsresa

Branschen arbetar ständigt för att förbättra wellpappens förmågor och kvaliteter. Här bara några exempel på områden som utforskas just nu:

• Förbättrad resistens mot vatten och fukt utan att återvinningsförmågan försämras
• Beständighet mot korrosion
• Kontinuerliga förbättringar av lim och stärkelse
• Förbättring av utskriftskvaliteten
• Minskning av den genomsnittliga basvikten för papper och wellpapp
• Microflute
• Zero defect-teknologi
• Mikrokapsling, nanoteknik och mycket mer…

Källa: FEFCO

Överflödigt avfall en utmaning inom e-handeln

Varumärkesägare och återförsäljare tar idag till extrema åtgärder för att skydda produkter som inte designats för att tåla det tuffa distributionsledet inom e-handeln.

Man tejpar munstycken, packar in flytande produkter och säkrar lock för att undvika läckage och skador. Ofta tillkommer det ytterligare paketering för att skydda produkten ifråga. Det här skapar inte bara en frustrerande så kallad unboxing experience för konsumenten utan även överflödigt avfall, där alla delar sällan går att återvinna. Hashtagen #packagingfail, som vuxit i popularitet på sociala medier, tydliggör problematiken. Konsumenter världen över ger bildbevis på hur enstaka produkter levereras i enorma lådor, fyllda med luftkuddar, frigolit eller annan onödig skyddspaketering. För en mer effektiv och inte minst ansvarsfull utveckling av förpackningslösningar behöver metoden “Design for Sustainability” (D4S) vara ledstjärnan. Genom att optimera de primära förpackningarna kan företagen reducera inte bara sekundärt och tertiärt avfall, utan även energiåtgången. Och konsumentens unboxing experience blir desto mer tillfredsställande.

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019