WELLPAPPNYTT

NR 2 2020

Kära läsare,

Det senaste halvåret har varit ett annorlunda halvår. Covid-19 har vänt mycket på ända. Men hur mycket för oss? Inför det här numret har vi pratat med VD:arna i våra medlemsföretag och frågat dem hur de ser att pandemin har påverkat wellpappbranschen, vad de tror om kommande halvår och om de tror att några förändringar kommer följa med oss till framtiden. Vi tittar också på årets utlastade volymnivåer och ökningen i e-handel.

Vi berättar också om olika initiativ och produkter som wellpappföretag tagit fram i spåren av pandemin. Initiativ för social distansering, som stöttar sjukhus och som säkrar leveranser – där vår bransch gör skillnad. Dessutom skriver vi lite grann om den föreslagna plastskatten. Kan den öppna möjligheter för wellpapp? Välkommen till årets andra nummer av Wellpappnytt!

 

/Klas Elm, VD Svenska Wellpappföreningen

Hur har covid-19 påverkat wellpappbranschen?

Hos dem som vi har pratat med råder det konsensus: det har gått bättre än vad man först trodde i april. Att kunderna är spridda i olika branscher och att e-handeln har ökat tros vara bidragande anledningar. Samtidigt är alla också överens om att hösten kommer att bli utmanande och att konsekvenserna av covid-19 kommer att märkas av långt in i framtiden.

– Generellt har vår bransch klarat sig bättre än många andra branscher, säger Fredrik Stensson från Stora Enso. Till viss del för att vi har en spridning i kunder – fordonsindustrin har gått ner, medan livsmedelsbranschen och e-handeln har gått starkt.

I jämförelse med förra året visar volymsiffrorna på en liten minskning. Och tittar man på övriga Norden menar Per Frederiksen från Smurfit Kappa att Sveriges grannar har haft det lite enklare. Där har det ökat.

– En förklaring kan vara att Sverige har mer industri. Danmark och Norge jobbar mer med mat och läkemedel. Alla behöver äta, men biltillverkarna behöver inte delar till sina bilar, och de fraktas ibland i wellpapp.

Per har även en annan spaning som kan förklara skillnaden.
– Resten av Skandinavien stängde ner i större utsträckning. Invånarna där började hamstra, det resulterade i en ökning. Och när länderna öppnade igen – då kom en optimism, vilket också ökade konsumtionen. I Sverige blev det ingen lock-down, så det blev inte heller någon ökad optimism som drev konsumtionen.

Men i det stora hela har produktionen, försäljningen och distributionen av wellpapp fungerat rätt bra. Några små störningar i början, men en återhämtning till okej nivåer. När det kommer till produktionen har företagen infört försiktighetsåtgärder. Kontorspersonalen jobbar hemma, bara produktionsarbetarna är på plats. Där finns det rutiner för att tvätta händer, hålla avstånd, inga besök. Det är nämligen viktigt att minska riskerna för att covid-19 tar sig in i fabrikerna.

– Skulle det bli en nedstängning så skulle vår sektor sannolikt prioriteras, främst för att kunna hålla livsmedelsindustrin igång, säger Fredrik. Utan wellpapp kan de inte förpacka maten och medicinen.

En tydlig konsumtionstrend är att e-handeln har ökat.
– Människor jobbar mer hemifrån, har mer tid till att handla på nätet, säger Thorbjörn Sagerström från DS Smith. E-handel fortsätter att utvecklas gynnsamt för oss, hjälper till att hålla uppe volymerna. Uppgången kommer nog att lugna ner sig, men jag tror att det kommer fortsätta på en hög nivå.
– En helt ny del av befolkningen har börjat handla på nätet – de äldre, säger Fredrik. Att alla slutar handla på nätet när de kan gå ut är inte så troligt. Och så har det ju kommit en boost för vissa produkter.
– Några av våra kunder jobbar med produkter som relaterar till covid-19, som ansiktsmasker och handsprit. Där har det ökat lite, säger Per.

Men hösten kommer bli utmanande – läget är fortfarande osäkert.
– Mycket kommer bero på utvecklingen i Europa, från vad regeringar beslutar till hur fordonsindustrin påverkas, säger Dan Johannessen från Peterson packaging. Han poängterar också att det antagligen sträcker sig längre än så.
– Det kommer ta två–tre år enligt forskarna. Även om det kommer ett vaccin, så kommer det fortfarande finnas många fall runtom i världen. Vi kommer behöva anpassa oss till en ny värld och en ny situation.

Alla också överens om att covid-19 kommer innebära förändringar som följer med oss till framtiden. Från försiktighetsåtgärder till digitala möten.
– De senaste månaderna har antalet digitala möten ökat något enormt, säger Dan. Det som skulle tagit kanske 10 år i normala fall, har nu gått på 10 veckor. Jag kan inte se att det kommer gå tillbaka till hur det var. Thorbjörn håller med.
– Digitala möten ger också nya möjligheter att prata med alla samtidigt, istället för en stad i taget. Samtidigt spar vi på miljö och resurser genom inte att tillbringa så mycket tid i bilen flyget, på väg någonstans.

Thorbjörn har en framtidsspaning kopplad till ökningen av digitala möten.
– Det kommer ställa höga krav på ledarskapet, att göra det på distans. Självklart är det viktigt att träffas ibland, men jag tror att mycket av daglig uppföljning kommer att ersättas med möten i till exempel Teams. Hur skapar man tillhörighet och gemenskap digitalt? Det kräver ett lite annat sätt att leda.

Liten minskning i utlastad volym

Hur många kvadratmeter wellpapp har Sveriges maskiner producerat i år? Jämfört med 2019 års siffror vid samma tidpunkt, visar volymsifforrna på en minskning på drygt fyra procent. Ungefär 350 miljoner kvadratmeter. Nedgången började dock innan mars månad. 2018 och 2019 var volymmässigt stora år, med över 600 miljoner kvadratmeter wellpapp per år. Det går att ana att minskningen är en längre trend, snarare än en konsekvens av covid-19. En jämförelse av de senaste tolv månaderna med ytterligare tolv månader bakåt, visar också en minskning med ungefär fyra procent.

Stor ökning i e-handel

E-handeln växte med 45 procent under juli månad, baserat på konsumenternas egna uppskattningar. Det är den högsta tillväxten hittills för en enskild månad under krisen. Jämfört med förra årets siffror har e-handeln ökat rejält. Bland annat uppger de svenska konsumenterna att de handlat dagligvaror för tre gånger så mycket i juli 2020 jämfört med juli 2019. Det är också fler som handlar online – 10 procentenheter fler än förra året har e-handlat de senaste 30 dagarna. Som en konsekvens av pandemin har fler börjat handla nya typer av produkter på nätet. Trenden är särskilt tydlig hos äldre, som i stötte utsträckning börjat handla hälsoprodukter och dagligvaror online.

Läs mer i E-barometern. 

Wellpapp som minskar spridningen av covid-19

Wellpappbranschen har produktutvecklat i pandemins spår. Nya produkter i wellpapp är bland annat avskärmningsväggar till kontor, sängar för fältsjukhus och mobila omklädningsrum för att bättre hålla hygienregler. Flera företag i branschen har även donerat wellpapplådor för att transportera nödvändigheter såsom medicin, skyddsartiklar och sjukhuskläder.

Här hittar du mer information om wellpappbranschens olika initiativ.

Skatt på plastmuggar?

En ny utredning föreslår skatt på vissa engångsförpackningar som innehåller plast. Förslaget innebär en skatt på upp till fem kronor per mugg och sju kronor per livsmedelsbehållare. Tillverkarna eller de som importerar förpackningarna ska betala skatten. Utredningen beräknar att skatten kan minska förbrukningen av muggar och livsmedelsbehållare i plast med 25 procent. Kan detta öppna nya möjligheter för wellpapp, som återvinningsbar naturresursförpackning?

Läs nyheten: Skatt på plastmuggar föreslås. 

SWIF

Besöksadress
Fleminggatan 7

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021