Miljö

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist,- postorder- och tillverkningsföretag. Större delen av alla produkter skulle förstöras utan förpackningar – största nyttan gör de dock för våra plånböcker.

Wellindustrins råvaror hämtas uteslutande från den årliga tillväxten av barr och björkskog samt använd wellpapp som gått i retur till pappersbruken. Idag återvinns cirka 98 procent av wellförpackningarna i Sverige.

Genom återvinningsföretaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen har den pappersproducerade industrin byggt upp ett väl fungerande retursystem från butik och konsumenttill pappersbruken. Wellpappförpackningen rationaliserar packning, transport och försäljning av varor. Den medger en effektiv hantering som sänker kostnaden.

Läs mer: www.ftiab.se/

Wellpappförpackningar sparar pengar – och bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer: www.fsc.org

Miljö

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist,- postorder- och tillverkningsföretag.

FoU

Plankrossvärdet är ett mått på wellpappväggens formstabilitet och ger en uppfattning om emballagets dämpande förmåga. Plankrossvärdet är starkt beroende av welltjockleken.

Marknad

Vår marknad - månad för månad

SWIF

Besöksadress
Fleminggatan 7

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021