Vår marknad – månad för månad

Här presenterar vi den senaste månadens utlastade kvadratmeter samt, med 6 månaders fördröjning, fakturerade belopp.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Miljö

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist,- postorder- och tillverkningsföretag.

FoU

Plankrossvärdet är ett mått på wellpappväggens formstabilitet och ger en uppfattning om emballagets dämpande förmåga. Plankrossvärdet är starkt beroende av welltjockleken.

Marknad

Vår marknad - månad för månad

SWIF

Besöksadress
Fleminggatan 7

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021