Kvalitetsbedömning

Plankross FCT (Flat Crush Test)

Plankrossvärdet är ett mått på wellpappväggens formstabilitet och ger en uppfattning om emballagets dämpande förmåga. Plankrossvärdet är starkt beroende av welltjockleken.

Vid bestämning av plankrosstrycket belastas en wellpappskiva mellan två planparallella plattor. Det maximala tryck som wellpappskivan upptar innan wellskiktet trycks.

Resultatet mäts i kPa.

 

 

Sprängstyrka (Burst strength)

Sprängstyrkan är ett mått på emballagets sammanhållande förmåga. Den har sin största betydelse vid dynamiska påkänningar t. ex vid fall, mycket manuell hantering eller ett icke stabilt innehåll i lådan.

Sprängstyrkan mäts genom att provstycket i form av en skiva kläms fast mellan två ringar och belastas av ett gummimembran med vätsketryck tills wellpappen brister.

Resultatet mäts i kPa.

 

 

Böjstyvhet BS (Bending Stiffnes)

Böjstyvhet är ett mått av wellpappens förmåga att motstå böjning. Man skulle lätt kunna tro att styrkan i vågskiktet är avgörande för wellpappens böjstyvhet, men faktum är att det är planskikten som tar upp den mesta kraften när du försöker böja ett wellpappark. Vågskiktet håller isär planskikten, och ju större avståndet är, desto mer motståndskraftig blir wellpappen mot böjning, vilket är en viktig egenskap vid stapling.

Mätning sker vanligast i en 3-eller 4-punkts böjstyvhetsmätare och redovisas i Nm.

 

 

Kantkross ECT (Edge Crush Test)

Kantkrossvärdet är en väsentlig egenskap, och kan användas för att beräkna den blivande lådans staplingsstyrka. Särskilt när det gods som emballeras inte självt kan bidra till att ta upp belastningen.

Bestämningen av kantkrossvärdet går till på följande sätt:

Ett provstycke (25 x 100 mm) skärs ut ur wellpappväggen med wellpiporna parallella med det mindre måttet. Provstycket ställs på kant mellan två parallella plattor. Man noterar den maximala belastningen när provstycket knäcks.

Mätresultatet anges i kN/m.

 

 

Miljö

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist,- postorder- och tillverkningsföretag.

FoU

Plankrossvärdet är ett mått på wellpappväggens formstabilitet och ger en uppfattning om emballagets dämpande förmåga. Plankrossvärdet är starkt beroende av welltjockleken.

Marknad

Vår marknad - månad för månad

SWIF

 

 

Telefon
+46 8-762 72 05

E-post
Eva.Gluckman@grafiska.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021