Flexotryck

Flexografi är en högtrycksmetod och är idag den vanligaste tryckmetoden inom wellpappindustrin.

Flexografitrycket utvecklas ständigt. Det är främst kravet på bättre, elegantare och mer säljande emballage som lett fram till bättre klichématerial, vilket möjliggör tryckning med finare raster. Tryckpressarna har fått bättre färgmatningssystem och bättre registerstyrningar.

Fördelen med flexografitryck är bland annat att flexofärgerna är luktfria och torkar (dunstar) så snabbt att man kan trycka flera färger i följd utan risk för smetning. Dessutom kan wellpappen bearbetas vidare efter tryckning.

Färgverken är enkelt uppbyggda och består av färgvals (pressvals av gummi), aniloxvals (raster- vals), klichécylinder (klichévals) och mottryckscylinder (pressvals). Dessa kan placeras på olika sätt i färgverket.

Färgmatning med pressvals av gummi och aniloxvals

Att färgverket kan göras så enkelt beror på den lättflytande färgen. Färgvalsen, som roterar i färglådan överför färgen till aniloxvalsen. Aniloxvalsens yta är graverad med små fördjupningar som fylls med färg och överför den till klichén. Klichén, som är monterad på klichécylindern överför därefter färgen på wellpappsarket.

Klichén är gjord av ett mjukt och smidigt material av plast (fotopolymer) eller gummi. Klichén fästs på ett monteringsark som spänns fast runt tryckformscylindern. Klichéns framställning beskrivs i särskilt avsnitt.

Då kunderna, i många fall, önskar en mer exklusiv tryckkvalitet har man kompletterat eller anskaffat tryckpressar med en annan typ av färgverk. De har försetts med ett rakelsystem, som effektivare reglerar färgmängden till klichén.

Färgmatning med färgkammarrakel

Många flexotryckpressar levereras med färgkammarrakel, som består av en övre och en undre avstrykare. Dessa bildar en kammare i vilken färgen sprutas in och fyller alla koppar i aniloxvalsen. Med denna metod kan man oberoende av körhastighet och viskositet alltid överföra samma färgmängd till aniloxvalsens koppar.

Färgverk och arkframmatning i genomskärning

Färgmatning med pressvalssystem

Flexotryck

Screentryck

Offsettryck

Digitaltryck

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019