Digitaltryck

För tryckning på wellpapp är inkjet (bläckstråle) den enda digitala metoden som är möjlig på grund av att den i motsats till andra digitala metoder trycker helt beröringsfritt.

Inkjet har utvecklats mycket snabbt de senaste åren från att tidigare använts för att trycka enkla koder i en färg finns nu storformatsskrivare för flerfärgstryckning med hög upplösning.

Inkjetskrivarna skapar text och bilder genom att skjuta ut små droppar av färg från smala dysor. Det finns olika tekniker för hur dropparna skapas. Det finns två huvudtekniker, Continous (kontinuerlig) och Drop on Demand (Droppe på begäran). Dessa tekniker kan sedan delas in i undertekniker.

Continous inkjet innebär att det skapas droppar hela tiden. Färgen är trycksatt och ovanpå läggs ett oscillerande tryck. Det oscillerande trycket styr med vilken frekvens dropparna skall bildas. Dropparna som bildas förblir antingen oladdade eller också laddas de. De oladdade dropparna är de droppar som behövs för att skapa texten eller bilden medan de laddade dropparna avleds och återvinns.

Drop on Demand innebär att varje droppe som genereras skall användas. De två vanligaste Drop on Demand är termisk eller piezoelektrisk. Vid den termiska metoden värms en del av skrivarhuvudet upp och då bildas en bubbla. När bubblan expanderar trycks färgen ut ur dysan. Vid den piezoelektriska metoden används piezoelement som ändrar form när en spänning läggs över den. Piezoelementet trycker på färgen och då trycks en droppe ut ur dysan.

De färger som används kan vara lösta, pigmenterade eller UV-härdande. Färgerna är i dag ganska dyra, men liksom med skrivarhuvudena pågår en ständig utveckling.

Flexotryck

Screentryck

Offsettryck

Digitaltryck

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019