Publikationer att beställa

Fyll i formuläret nedan för att beställa våra handböcker och broschyrer. Fyll också i svaret på den enkla frågan som visar att du inte är en robot.

Du kan beställa följande publikationer:

Konstruktionshandbok för wellpappförpackningar. Pris: 75 kr

Boken om wellpapp, grundkurs. Pris: 200 kr

Svensk Wellpapp, En informationsfolder (gratis)

Beställning

2 + 10 =

SWIF

Besöksadress
Fleminggatan 7

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021