Publikationer att beställa

Fyll i formuläret nedan för att beställa våra broschyrer. Fyll också i svaret på den enkla frågan som visar att du inte är en robot.
Svensk Wellpapp, En informationsfolder (gratis), Konstruktionshandbok för wellpappförpackningar (75 sek), Boken om wellpapp, grundkurs (200 sek)

Beställning

3 + 15 =

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019