Publikationer att beställa

Fyll i formuläret nedan för att beställa våra broschyrer. Fyll också i svaret på den enkla frågan som visar att du inte är en robot.
Svensk Wellpapp, En informationsfolder (gratis), Konstruktionshandbok för wellpappförpackningar (75 sek), Boken om wellpapp, grundkurs (200 sek)

Beställning

12 + 11 =

SWIF

Besökadress
Klara Norra Kyrkogata 31

Postadress
Box 22307, 104 22
Stockholm, Sweden

Telefon
+46 8 508 93 800

E-post
klas.elm@branschkansliet.se

© Copyright Svenska Wellppapföreningen 2019