Användning

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist,- postorder- och tillverkningsföretag. Större delen av alla produkter skulle förstöras utan förpackningar – största nyttan gör de dock för våra plånböcker.

I dagens moderna distribution är varje förpackning anpassad till just den produkt som ska packas. Att wellpapp har blivit ett dominerande förpackningsmaterial beror i hög grad på att well är så lätt att produktanpassa. Materialet kan stansas, vikas, limmas ihop m.m. till alla upptänkliga former, konstruktioner och storlekar.

Nästan all produktion inom wellindustrin består av skräddarsydda förpackningar med utformning, materialval och tryck helt anpassat efter kundens produkt, hantering och distribution.

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

SWIF

 

 

Telefon
+46 8-762 72 05

E-post
Eva.Gluckman@grafiska.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021