Standardkonstruktioner för wellpapp

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO. De symboler och beteckningar som används är därför internationellt gångbara och skall fungera oberoende av språk och varierande uttryckssätt.

 

 

Läs mer: www.fefco.org

 

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

SWIF

 

 

Telefon
+46 8-762 72 05

E-post
Eva.Gluckman@grafiska.se

© Copyright Svenska Wellpappföreningen 2021