Wellpapp – en del av vardagen

Wellpapp kallas ofta för möjligheternas material. Det är starkt, flexibelt och möjliggör många olika förpackningslösningar. Både för transport och i butik. Wellpappförpackningar med profilerande dekor blir allt vanligare.

Definitionen av wellpapp är ett eller flera lager vågformat papper, som limmas på eller mellan planskikt av papper.

Ordet wellpapp kommer av det tyska ordet ”welle”, som betyder våg. Korrugerat papper patentsöktes första gången 1865 i England.

Aktuella nyheter

Nr 1 2021

Nr 1 2021

I årets första nummer av Wellpappnytt frågar vi oss om 2021 är förpackningens år och får en summering från Packaging Europes webbinarium: Framtiden för pappersbaserade förpackningar.

Nr 3 2020

Nr 3 2020

I årets tredje och sista nyhetsbrev får vi bland annat läsa mer om FEFCO:s nya kampanj och om hur wellpapp utmanar bubbelplasten. Vi gör också en spaning in i framtiden och tittar på hur förpackningstrenderna ser ut under 2021.

Nr 2 2020

Nr 2 2020

I årets andra nyhetsbrev kan du läsa om hur våra medlemsföretag ser att covid-19 påverkat wellpappbranschen, den ökade e-handeln, produktutveckling i pandemins spår och förslaget om skatt på plastförpackningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Namn
E-post

Om SWIF

Svenska Wellpappföreningen (SWIF) bildades 1954 och är en branschförening för wellpappindustrin. Medlemmar är landets tongivande wellpappaktörer.

Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder.

Vidare arrangerar föreningen i viss utsträckning seminarier och yrkesutbildningar, exempelvis i tryckteknik och stansning.

Miljö

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag. De finns som informativa förpackningar, som färgglada displayställ och som förpackningsmaterial för grossist-, e-handels- och tillverkningsföretag.

FoU

Plankrossvärdet är ett mått på wellpappväggens formstabilitet och ger en uppfattning om emballagets dämpande förmåga. Plankrossvärdet är starkt 
beroende av welltjockleken.

Marknad

Vår marknad – månad för månad

TILLVERKNING

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer.

WELLTYPER

Det finns flera olika welltyper.

STANDARDKONSTRUKTIONER

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO.

TRYCK

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap.

ANVÄNDNING

Wellpappförpackningar har blivit en naturlig del av vår vardag.

ORDLISTA

Ofta förekommande ord i wellpappbranschen.

Våra medlemmar